Missie

Kooiman Infraprojectadvies is een zelfstandige onderneming van Alain Kooiman. Het is de missie van Kooiman Infraprojectadvies om een bijdrage te leveren aan het optimaal voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van infrastructurele werken in Nederland door publieke en private partijen te ondersteunen bij het managen van hun infrastructurele projecten.

Kennis en ervaring

Alain heeft op academisch niveau een civieltechnische en bedrijfskundige opleiding genoten en heeft verschillende managementopleidingen gevolgd. Hij heeft als projectleider en adviseur verschillende rollen ingevuld op meerdere infrastructurele projecten. Voor een meer uitgebreid profiel wordt verwezen naar de linked in pagina van Alain Kooiman.

Alain Kooiman op LinkedIn

Contact

Kooiman Infraprojectadvies
Piet Mondriaansingel 30
3059 PD Rotterdam
Tel: +31 6 23 78 54 51
E-mail: alain@infraprojectadvies.nlcomplexe infrastructurele projecten (weg, water en spoor)
(advies over) project-, contract- en technisch management
publiek en privaat, product en proces, risico’s en kansen

Projectmanagement

Alain kan op uw infraproject verschillende functies bekleden, zowel in de voorbereidings- en aanbestedingsfase van een project als in de realisatiefase. Gezien zijn ervaringsachtergrond liggen rollen op het gebied van projectbeheersing, contractvorming en contractmanagement, technisch management en veiligheidsmanagement het meest voor de hand.

Managementadvies

Alain levert adviesdiensten aan het management van projecten en staande organisaties. Hij adviseerde in het verleden staande overheidsorganisaties als Rijkswaterstaat, ProRail en NS, maar was als adviseur ook betrokken bij projecten als de 2e Coentunnel, de Betuweroute, de Hogesnelheidslijn, de Maaswerken en de Noord/Zuidlijn Amsterdam.

Onderzoek

Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Alain geleerd om een onderzoek op te zetten en uit te voeren. In zijn carriere heeft hij inmiddels veel ervaring opgedaan met het leiden van onderzoeken en evaluaties. Zo heeft hij onderzoeken geleid naar de klantbegeleiding door NS bij grote storingen en is hij betrokken geweest bij het onderzoek van de Onderzoeksraad naar de hulpverlening na het neerstorten van het toestel van Turkish Airlines in 2009.